Samhandling 

En av de store utfordringene i helsetjenesten i dag er å sikre pasienter med kroniske og alvorlige sykdommer en sammenhengende og helhetlig helsetjeneste - uavhengig av om tjenesten blir gitt fra primærhelsetjenesten eller fra sykehusene.

Sentrale helsepolitiske føringer krever at sykehus og primærhelsetjenesten samarbeider slik at pasientene i større grad opplever samordning, kontinuitet og faglig god kvalitet gjennom hele pasientforløpet.

For å komme utfordringene i møte er det etablert et forpliktende samarbeid mellom SUS og de 18 kommunene i sykehuset sitt foretaksområde.

På denne siden finner du informasjon knyttet til samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Nytt om samhandling - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Nytt om samhandling

Kommende aktiviteter - Web part for å liste ut sider i portalen  Kommende aktiviteter

Presentasjoner - Bruk for å vise en dynamisk visning av innhold fra området på en webside  Presentasjoner

Kontakter i kommunene  Kontakter i kommunene

Tema - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Tema

Andre helseforetak - Brukes til å vise koblinger på websiden som kan grupperes og tilordnes en stil, og som kan organiseres ved å dras og slippes  Andre helseforetak

Helse Stavanger HF | Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Postadresse: Postboks 8100, 4068 Stavanger, Norge | Sentralbord: 0 51 51. Fra utlandet: +47 51 51 80 52
Org. nr: 983 974 678 | Send e-post | Nettstedskart | Personvern
Ansvarlig redaktør: Gottfred Tunge | Webredaktør: Elisabeth Stakkeland
Kontakt kommunikasjonsavdelingen